Kjøpe hytte

Ingen boplikt i Sverige

Det er ingen boplikt i Sverige for hus og hytter. Du kan derfor trygt kjøpe en villa som i utgangspunktet ikke er en hytte, men likevel kun bruke den for eksempel om sommeren.

Vær oppmerksom på at noen leiligheter har boplikt, men altså ikke hytter og hus, påpeker Aud Schanke Reinås.

Ingen konsesjonskrav

Før var det konsesjonskrav til svenske hytter, da måtte man ha tilknytning til Sverige for å få lov til å kjøpe her. Denne bestemmelsen forsvant for mange år siden.

Utbygging

Det kan være smart å sjekke med megler om det er lov til å bygge ut på hytta du vil kjøpe.

Megler hjelper deg

I utgangspunktet vil eiendomsmegleren naturlig nok sørge for at alle papirer blir underskrevet og at alt rundt kjøp og salg går riktig for seg, så du skal kunne være like trygg på et kjøp i Sverige som i Norge.

I Sverige finnes det ingen takstmenn på samme måte som vi har i Norge.

På Skatteverket.se kan du finne lover og regler rundt det skattemessige ved å eie bolig i Sverige.

Pantebobligasjon

Hvis man skal ha lån med sikkerhet i eiendom i Sverige, koster det 2 % pålydende pantebeløpet i gebyr til staten, samt gebyr for tinglysingen.

 

Eiendomsskatt

Det som tidligere het eiendomsskatt er nå erstattet av en kommunal avgift med et årlig beløp tilsvarende 0,75% av eiendommens taksteringsverdi med et maksimalbeløp kr. 8 049 SEK pr. 2019.