Kjøpe hytte

Ingen boplikt i Sverige

Det er ingen boplikt i Sverige for hus og hytter. Du kan derfor trygt kjøpe en villa som i utgangspunktet ikke er en hytte, men likevel kun bruke den for eksempel om sommeren.

Vær oppmerksom på at noen leiligheter har boplikt, men altså ikke hytter og hus, påpeker Aud Schanke Reinås.

Ingen konsesjonskrav

Før var det konsesjonskrav til svenske hytter, da måtte man ha tilknytning til Sverige for å få lov til å kjøpe her. Denne bestemmelsen forsvant for mange år siden.

Utbygging

Det kan være smart å sjekke med megler om det er lov til å bygge ut på hytta du vil kjøpe.

Megler hjelper deg

I utgangspunktet vil eiendomsmegleren naturlig nok sørge for at alle papirer blir underskrevet og at alt rundt kjøp og salg går riktig for seg, så du skal kunne være like trygg på et kjøp i Sverige som i Norge.

I Sverige finnes det ingen takstmenn på samme måte som vi har i Norge.

På Skatteverket.se kan du finne lover og regler rundt det skattemessige ved å eie bolig i Sverige.

Pantebobligasjon er verdt penger

Men også når du skal låne i Sverige er det andre ting å forholde seg til enn i Norge. Der har de pantobligasjoner knyttet til hver enkelt bolig i landet. La oss ta et eksempel for å illustrere hvordan dette fungerer i praksis.

Det som tidligere het eiendomsskatt er nå erstattet med en kommunal avgift. Dette er et årlig beløp på 0,75 prosent av boligens takst, men maksimalt 6000 kroner i året, påpeker Aud Schanke Reinås.

Se aktuelle propekter til salgs her