Bosted i Sverige

Her er litt info fra Norden.no - ift kjøp av bolig og fritidsbolig, i Sverige

Bosted i Sverige

Du som vil flytte til Sverige fra et annet land, eller er svensk og har bodd utenlands, kan her lese om hvilke forskjellige typer boformer som finnes i Sverige.

Bostedsrett

En bostedsrett er en boform hvor du kjøper og eier din leilighet, men der det vanligvis finnes restriksjoner. Du kan for eksempel ikke leie ut leiligheten uten tillatelse fra borettslaget.

Det er borettslaget som i fellesskap eier og forvalter boligen med bostedsretten. Denne foreningen styres i fellesskap av alle som bor på eiendommen og det gjelder forskjellige regler fra forening til forening. Du som bor i to land bør tenke på at enkelte borettslag har som krav at du tilbringer størsteparten av tiden i din svenske leilighet.

For mer informasjon ved kjøp av bostedsrett, gå inn på Om Boende og les mer om bostedsrett. For mer informasjon rundt finansiering, kontakt Konsumenternas Bank- och finansbyrå.

Leierettighet

Leierettigheter er vanlige utleieleiligheter som du leier på månedsbasis, enten fra en privat eier eller fra kommunen.

I storbyene er det for tiden veldig vanskelig å finne en leierettighet. Det er derfor vanlig med andrehåndskontrakt. En andrehåndskontrakt betyr at du ikke har besittelsesrettighet til leiligheten og at du leier av den primære leietakeren og ikke direkte av husverten.

Denne boformen pleier å være dyrere enn førstehåndsleie og er tidsbegrenset. Skriv alltid kontrakt før du flytter inn i en leilighet. Dersom ikke annet er avtalt i kontrakten, er oppsigelsestiden én måned i Sverige. Maler for leiekontrakt kan du kjøpe i bokhandelen eller laste ned fra Internett.

I Sverige er det standard at du har kjøleskap og fryser, dusj og/eller bad og tilgang til vaskerom.

Kontakt den kommunen du skal flytte til for å sjekke om de har en kommunal bostedsformidling. Kommunenes hjemmesider finner du via skl.se.

Det er også mulig å finne leiligheter via avisannonser, men se også i lokalpressen på det stedet du skal bosette deg i. Det er også mulig å bruke Internett eller spørre venner og bekjente. Bibliotek, høgskoler og universitet pleier å ha oppslagstavler hvor en kan finne lapper om videreutleie. Du finner flere tips på Om Boende.

Tenk på at dersom du bor i to land og leier en leilighet i Sverige, kan husverten din i enkelte tilfeller kreve at du er folkregistrert og tilbringer størsteparten av tiden i din svenske leilighet.

Studentbolig

På mange studentsteder finnes det et begrenset antall studentboliger. Disse boligene stiller forskjellige krav til at du studerer. Finn mer informasjon under avsnittet ”Skal du studere i Sverige?”.

Villa/fritidshus

Det finnes ingen restriksjoner når det gjelder nordiske statsborgeres rett til å eie eiendom i Sverige. Det finnes heller ingen restriksjoner når det gjelder retten til å folkeregistrere seg og bo permanent i et fritidshus.

Du bør spørre den aktuelle kommunen om hvilken kommunal tjeneste du har rett til i ditt fritidshus.

Det vanligvis bare eneboliger og fritidshus som går under begrepet eierbolig i Sverige. Med dette menes det at man ikke trenger noen bostadrätt for å kjøpe og eie en eiendom. Leiligheter derimot må kjøpes med bostadsrätt. Bostadsrätt innebærer at man blir medlem av en boligrettsforening og eier av en del av foreningen.

Sverige har ikke boplikt for hus og hytter. Man kan derfor kjøpe et hus og bruke det som fritidseiendom i deler av året. Det er heller ingen restriksjoner for nordiske borgeres rett til å eie en eiendom i Sverige. Det er derimot viktig å være oppmerksom på at enkelte leiligheter kan ha boplikt.

For mer informasjon ved kjøp av enebolig eller fritidshus, gå inn på Om boende- köpa hus. For informasjon om finansiering, kontakt Forbrukernes Bank- og Finansbyrå -Konsumentbankbyran.

Uansett hva slags bolig du leter etter er websiden Om Boende verdt et besøk. Bak denne siden står Boverket og Konsumentverket i Sverige. Der finner du tips, informasjon og linker som kan gjøre ditt boligsøk lettere.

Du kan også søke på boliger/fritidseiendom til salgs via både norske og svenske søkemotorer for eiendom.

Kjøp av fritidshus

I svenske prospekter kan det være stor forskjell mellom husets takst og prisantydningen. Det er fordi den svenske staten har satt én takst på alle eiendommer i Sverige, og eiendommens beliggenhet har ingen betydning for denne taksten, det er boligens verdi som er viktig her. I Sverige har man derfor ikke egne objektive takstmenn, og eiendomsmeglere fungerer både som meglere og takstmenn i ett og kan derfor utlevere en objektskriving med salgsopplysninger. Den svenske taksten kan derfor best sammenlignes med en norsk ligningsverdi. I tillegg til prisen på huset, er det også noen tilleggsavgifter som må tas med i beregningene. Som kjøper må du betale et tinglysningsgebyr på 1,5 prosent, og en dokumentavgift.

I Sverige er det kjøper som har plikt til å få huset undersøkt, og dermed også ansvaret for å undersøke boligen for feil eller mangler innen salget har funnet sted. Fordi det ikke eksisterer takstmenn eller offentlige vurderinger av eiendommen er det sjelden man finner objektive tilstandsrapporter på hus eller hytter. Selger kan ha foretatt en besiktigelse av huset, men han eller hun er ikke pliktig til det. Kjøperen er ansvarlig for det han kjøper og har en undersøkelsesplikt ved kjøp av eiendom. Det kan derfor være lurt å kontakte en svensk eiendomsmegler eller en besiktningsmann som kan gi en objektiv og grundig gjennomgang av boligen, også selv om selger har fått huset gjennomgått. En besiktningsmann gjennomgår huset og gir en tilstandsrapport. Det er viktig at dette gjøres før kjøpskontrakten er underskrevet. Er kontrakten underskrevet uten at huset er besiktiget, er det bare mulig å få det gjennomgått om det finnes en klausul om besiktigelse i kontrakten. Les mer om besiktelse av huset på nettsidene Om boende.

I Sverige selges boliger alltid gjennom en budrundeprosess. Å gi bud på eiendommer er ikke bindende og man kan derfor legge inn bud på flere eiendommer av gangen. Skulle man vinne flere budrunder skal det være mulig å trekke seg fra den/de man ikke ønsker. Så lenge det ikke er underskrevet noen kjøpeavtale har det ikke skjedd et salg, og verken kjøper eller selger er bundet før kontrakten er underskrevet. Det er samtidig viktig å vite at man da ikke er eier av den nye boligen før kontrakten er underskrevet, nettopp fordi man kan bli budt over av en annen potensiell kjøper i ettertid. Det er også viktig å være oppmerksom på huske på at selger ikke har plikt til å selge boligen til høystbydende eller til den opprinnelige annonseprisen.
Etter boligkjøpet må man søke om et ”lagfartbevis”, et skjøte. Søknaden skal til det svenske Lantmäteriet og det er som oftest kjøper eller dennes advokat, bank, megler som søker om dette. Les mer på Lantmäteriets hjemmesider

Skatten ved fritidshus i Sverige

I Sverige er eiendomsskatten erstattet med en kommunal avgift. Den kommunale avgiften er et årlig beløp på 0,75 % av boligens takst (offentlig eiendomsverdi). Ta kontakt med Skatteverket eller din kommune for å få vite den kommunale avgiften på din bolig. Vær oppmerksom på at det kan være noen eiendommer som fortsatt har det gamle systemet med eiendomsskatt til staten. Undersøk derfor hva som gjelder for den eiendommen du ønsker å kjøpe. Du må også regne med utgifter til vei, kloakk, renovasjon, oppvarming og forsikring.

Hvis du bor i Norge og har et feriehus i Sverige som privatbolig

Som eier av en fritidsbolig i Sverige skal du levere inn svensk selvangivelse i den kommunen hvor eiendommen ligger, og normalt sett betale kommunal eiendomsavgift eller i enkelte tilfeller, eiendomsskatt i Sverige. Er du bosatt i Norge skal selvangivelsen innleveres senest 31. mai. I din selvangivelse vil du finne opplysninger om eiendommens takseringsverdi. Ønsker du mer informasjon kan du sjekke ut denne brosjyren fra Skatteverket: "Fastighetsavgift och fastighetsskatt", SKV 296.

Det svenske Skattverket vil sende ut selvangivelse basert på informasjon om eierskifte fra tinglysningskontoret. Det er derfor ikke nødvendig å melde fra til dem på egenhånd.  Selvangivelsenes skattegrunnlag vil være den offentlige vurderingen av eiendommen.

Inntekt ved utleie

Hvis du har leid ut din feriebolig i Sverige skal dette fremkomme i den svenske selvangivelsen på blankett "K3, Uthyrning m.m. av småhus ...", SKV 2103. Les mer om dette på Skatteverkets hjemmesider

Skal du selge din feriebolig

Hvis du skal selge din feriebolig i Sverige skal dette fremkomme i den svenske selvangivelsen. Informasjon om dette finnes i brosjyren: ”Försäljning av småhus”, SKV 379.

På nettsidene Om boende finner du diverse informasjon og kontaktdetaljer til alle svenske kommuner.

Skatt i Norge

Fast eiendom i et annet nordisk land er også skattepliktig i Norge. I Norge skal både formuesverdien og inntekten fastsettes etter norske regler, uavhengig av hvordan eiendommen beskattes i utlandet.

Ellers er personer som er skattepliktige som bosatt i Norge, i utgangspunktet skattepliktige i Norge for hele sin formue, det vil si inkludert hytte i Sverige. Videre skal det alltid fastsettes en norsk likningsverdi på fast eiendom i utlandet.  Likningsmyndighetene tar da utgangspunkt i salgsverdien der eiendommen ligger, og trenger derfor opplysninger om hva slags eiendom det er (fritidseiendom, tomt mv.), hvilket land den ligger i, når den ble kjøpt (dato), kjøpesum og, hvis du vet det, salgsverdi. Det skal legges til grunn tilnærmet samme forhold mellom likningsverdi og salgsverdi som i din bostedskommune i Norge. Likningsverdien skal legges til grunn ved formuesbeskatningen. I tillegg skal skattepliktig utleieinntekt av den faste eiendommen fastsettes etter norske regler på samme måte som om eiendommen lå i Norge.

Den nordiske skatteportalen Nordisk e-tax beskriver skattesituasjoner for personer som har eiendom i flere nordiske land. Les mer om hvordan du skal gå frem ved skatt, utleie, kjøp og utfylling av selvangivelse og annet. Les mer om skatteforhold ved det å bo i Norge og ha eiendom i Sverige på Skatteverkets hjemmesider.

Personnummer

Ved kjøp av eiendom i Sverige blir du tildelt et samordningsnummer, dette er et konstruert personnummer og hensikten er at myndighetene og andre skal kunne identifisere deg selv om du ikke er folkeregistrert der. Hvis du senere folkeregistrerer deg i Sverige (om du skal bo der mer enn et år) blir samordningsnummeret erstattet av et personnummer. Det kan være vanskelig å få ordnet med lån, telefon og strøm uten et svensk personnummer. Ta kontakt med Skatteverket for å vite mer. Les mer om folkeregistrering under"Folkeregistrering i Sverige".

Strøm, elektrisitet og telefon

Skal du installere internett og telefoni samt velge strøm og forsikringer kan det være lurt å gjøre noen sammenligninger først. Gå inn på nettsidene Telepriskollen for å sammenligne telefoni- og internettpriser. Strømpriser kan sammenlignes på nettsidene til Elpriskollen, og forsikringer sammenlignes på Konsumenternas försäkringsbyrå. Les mer om dette under"Kjøp av varer og tjenester i Sverige".

Bruk av norsk bil

Har du folkeregistrert adresse i Norge kan du bruke din norskregistrerte bil i Sverige i maksimalt 12 måneder. Hvis du velger å folkeregistrere i boligen i Sverige må du registrere bilen i Sverige etter en uke. Les mer om innførsel av bil under "Bil til Sverige".

Vil du vite mer om det å bo?

Uavhengig av hvilken type bosted du er på utkikk etter, er websiden Om Boende verdt et besøk. Myndighetene Boverket og Konsumentverket står bak websiden. Der finner du tips, informasjon og lenker som gjør boligsøket enklere.